Home

Welcome to your site! This is your homepage, which is what most visitors will see when they come to your site for the first time.

Vitesbyrd

Hei, jeg heter Emil, er 34 år, har en skjønn hustru og fire flotte barn. Jobber til daglig som arbeidsleder i et større firma i Drammen. Det jeg vil fortelle om er en hendelse som forandret livet mitt for all fremtid. Jeg vokste opp i et hjem der de ikke hadde noe forhold til Gud og kristendom hverken i positiv eller negativ retning.

Men jeg hadde en trygg og god oppvekst. Fra 10-årsalderen og oppover distanserte jeg meg mer og mer fra barnetroen, bibelen og Gud til jeg til slutt fornektet bibelens troverdighet og Guds eksistens. Og det fikk sine tragiske konsekvenser og kom til utrykk i min livsførsel. Jeg ble etterhvert det en kaller en motstandet av evangeliet. Da jeg var 20 år gammel stod jeg en dag ute på en rampe og så opp mot himmelen og spottet Gud og sa: “Gud finnes ikke, og bibelen er bare for tapere.” Men plutselig, der og da i ett nu, åpenbarte Gud seg for meg og viste meg at bibelen er sann og at han har skapt alle ting og at Jesus er hans sønn.

Da jeg etter denne opplevelsen kom til meg selv var det som om jeg hørte en god, kjærlighetsfull og trygg stemme sier til meg: “Og hva har du Emil tenkt å gjøre med dette? At min sønn døde for at du skulle få leve?” Der og da bestemte jeg meg for å ta imot Jesus som frelser og Herre, og at han skulle bli mitt liv. Nå har jeg levd i 14 år med Jesus og erfart hans godhet, kjærlighet og ikke minst hans trofasthet til meg og min familie hver dag. Jeg har lyst til å si deg, uansett hvilken livssituasjon du befinner deg i, så ikke nøl med å be til Jesus. Han er din billett til en bedre fremtid! Din bror i Herren, Emil.

John Emil Maier, Mjøndalen.

Om

Vi er en av verdens største legmannsorganisasjoner. Vårt medlemstall er nær 100.000. Antall chaptere er ca 3.500 og hver måned møtes nær en million menn over hele verden til frokost- lunch- eller middagsmøter i omkring 145 nasjoner.

Vi er etablert i nær 200 nasjoner.

Først og fremst ønsker vi i at våre møter presentere Bibelens JESUS KRISTUS for alle mennesker. Spesielt arbeider vi med å føre mannen tilbake til Guds rike, fordi vi vet at da kommer ofte også hele familien til tro.

Hvert år vil ca. en million menn motta Jesus som frelser og Herre gjennom FGBMFI. Bare i Ghana blir ca. 1.000 menn frelst hver måned!

I våre møter står vitnesbyrdet sentralt. Menn og kvinner forteller på en enkel måte hva Gud har gjort i deres liv. Ofte vil mennesker med samme yrkesbakgrunn kunne identifisere seg med han som forteller, og få tro for at også de selv kan få hjelp av Gud.

FGBMFI er ingen menighet, men snarere menighetens forlengete arm idet vi inviterer til et hyggelig fellesskap rundt et måltid på et hotell eller en restaurant.

Da når vi lettere de som ikke går i kirke eller på møter. Terskelen blir ikke så høy.

Kontakt

I Norge startet FGBMFI i 1976, og visjonen fenget stadig nye menn i de følgende årene. Vi hadde åpne møter med opptil 600 tilstede, og frokostmøter med 80-90 menn. I noen år har vi opplevet nedgang, og antall chaptere var på et lavmål for noen få år siden. Idag merker vi en stigende interresse fra flere kanter av landet, og har forespørsler fra flere hold i tillegg til de fem “Chaptere” listet nedenfor som er i virksomhet.

Chapterne holder frokostmøter vanligvis lørdag morgen, og du er velkommen til å ringe for flere opplysninger. Vi sender deg gjerne boken “Gledens agenter” samt et eksemplar av vårt tidsskrift “VOICE”, og håper vi vil se deg på et av våre møter. Begrepet “Business Men” defineres meget vidt, og kan oversettes med “yrkesaktive menn”. Så uansett ditt yrke eller stilling er du velkommen i fellesskapet dersom du har tatt imot Jesus Kristus i ditt liv.

Herren ønsker å bruke deg! Gjennom våre lokale møter, våre nasjonale og internasjonale konferanser og våre “airlifts” til nye nasjoner for å oppmuntre til å danne nye chaptere, kan du være med å vinne nye mennesker for Guds rike.

Hvis FGBMFI ikke finnes på ditt hjemsted, og du opplever at du gjerne skulle hatt dette fellesskapet i ditt nærområde, så ta kontakt med en av oss. Vi kommer gjerne til deg og hjelper med å få igang et slikt arbeid.

Bli medlem av Full Gospel!

 

Chapternavn Kontaktperson Tlf.   privat  Tlf. arbeide E – post
Bergen Rolf Moe Andresen +47 91 37 78 74
Bergen Torleif Johnsen +47 55 18 78 94
torljohnsen@mil.no
Drammen Andreas Graatrud +47  32 88 30 27  +47 90 88 48 70
agraatru@online.no
Fredrikstad Bjørn Roy Andersen +47 69 34 22 00 +47 97 17 50 01
b-r-and@frisurf.no
Fredrikstad Hans Petter Thue +47 69 15 50 60 +47 48 28 38 41
fgbmfi@thue.org
Færøyene Mads  A  Winther +0029 82 16 22 30
mwinther@post.olivant.fo
Oslo Vegard  Nilsen +47 22 14 25 69 +47 47 40 35 58
veg-ni@online.no
Oslo Arild  Ringerike +47 22 57 01 18 +47 90 54 34 09
Trondhjem Egil  Sagen +47 72 43 52 23 +47 90 08 72 44
e-sage@online.no
Chaptere i Europa og USA

Arrangements koordinator Geir  Paulsen +47 95 26 71 12 koordinator@fgbmfi,no
Nasjonal President Hans Petter Thue +47 69 15 50 60 +47 48 28 38 41 president@fgbmfi.no
Nasjonal Sekretær Egil  Sagen +47 72 43 52 23 +47 90 08 72 44 post@fgbmfi.no
Nasjonal kasserer Morten  Bommen +47 67 53 68 95 kasserer@fgbmfi.no
Områderepresentant  Østlandet  /  Nord Norge Ignar  Krogh +47 64 87 34 40 +47 41 44 20 06
ingnar.krogh@c2i.net
Områderepresentant   Midt Norge Egil  Sagen +47 72 43 52 23 +47 90 08 72 44
e-sage@online.no

Addressen til FGBMFIs hovedkvarter i USA er: http://www.fgbmfi.org/

E – post : international@mail.fgbmfi.org
FGBMFI
27 Spectrum Pointe Dr., Suite 312,
Lake Forest, California 92630
Tlf. +1 949-461-0100  Fax +1 949-609-0344

Vår addresse i Norge:
FGBMFI  Norges kontor

Ivar Kinns vei 7  1710 Sarpsborg
Tlf:  69 15 50 60
Fax : 69 15 12 10
Mob: 48 28 38 41
Mail :  post@fgbmfi.no