Om

Vi er en av verdens største legmannsorganisasjoner. Vårt medlemstall er nær 100.000. Antall chaptere er ca 3.500 og hver måned møtes nær en million menn over hele verden til frokost- lunch- eller middagsmøter i omkring 145 nasjoner.

Vi er etablert i nær 200 nasjoner.

Først og fremst ønsker vi i at våre møter presentere Bibelens JESUS KRISTUS for alle mennesker. Spesielt arbeider vi med å føre mannen tilbake til Guds rike, fordi vi vet at da kommer ofte også hele familien til tro.

Hvert år vil ca. en million menn motta Jesus som frelser og Herre gjennom FGBMFI. Bare i Ghana blir ca. 1.000 menn frelst hver måned!

I våre møter står vitnesbyrdet sentralt. Menn og kvinner forteller på en enkel måte hva Gud har gjort i deres liv. Ofte vil mennesker med samme yrkesbakgrunn kunne identifisere seg med han som forteller, og få tro for at også de selv kan få hjelp av Gud.

FGBMFI er ingen menighet, men snarere menighetens forlengete arm idet vi inviterer til et hyggelig fellesskap rundt et måltid på et hotell eller en restaurant.

Da når vi lettere de som ikke går i kirke eller på møter. Terskelen blir ikke så høy.